วิธีการใช้ rsync เพื่อสำรองข้อมูล บน Linux

rsync เป็นโปรโตคอลที่สร้างขึ้นสำหรับระบบยูนิกซ์เหมือนที…

Read more