วิธีการ MAP Share file เพื่อใช้งานบนเว็บไซต์

เนื่องจากมีระบบ web app ที่พัฒนามาเนี่ย ต้องใช้รูปที่ได้ทำการแชร์โฟลเดอร์ ซึ่งเป็นแชร์ไฟล์ที่ใช้งานในระบบอื่นๆ ที่พัฒนาด้วย win app ก่อนแล้ว ปัญหาจึงตกลงว่าเป็นผู้ที่พัฒนาทีหลังอย่างเรา ที่ต้องเอารูปมาใช้งานให้ได้ เห้อๆ

ระบบที่พัฒนา มีวางทั้ง 2 OS คือ Linux, Windows และแชร์ไฟล์ ทำด้วย Linux Samba เลยอยากจะบันทึกเพื่อไว้วันหลังจะได้มาค้นได้ 555+

แชร์ไฟล์รูป

การ map dir ใน Windows มีคำสั่งที่ใช้คือ mklink ง่ายๆไม่ซับซ้อนมาก
mklink /D {โฟล์เดอร์ปลายทาง} {โฟลเดอร์แชร์ไฟล์}
ก็จะได้ประมาณนี้
mklink /D D:\xampp\htdocs\coop\web\images\pics \192.168.x.x\paitent
เปิด commond line(cmd) ด้วยสิทธิ์ administrator จากนั้นก็รันคำสั่งนี้เลย เมื่อรันเสร็จต้องได้ โฟลเดอร์ pics

windows mklink pics

โฟลเดอร์ที่ทำการ map สำเร็จจะมีสัญลักษณ์กำกัด คล้ายการทำ shortcut ใน windows เลยใช่ไหม แต่ไม่เหมือนกันนะ

การ map dir ใน Linux มีคำสั้งที่ใช้คือ mount ง่ายปะ
mount.cifs {โฟลเดอร์แชร์ไฟล์} {โฟล์เดอร์ปลายทาง}
ก็จะได้ประมาณนี้
mount.cifs //192.168.x.x/patient /var/www/html/coop/web/images/pics
แต่เนื่องจาก ไม่แน่ใจอนาคตอาจจะมีระบบอื่นมาใช้ด้วยรึป่าว 555+
เลยทำ map ไว้อีกที่แล้วค่อยลิงค์มาในระบบ วันหน้าระบบอื่น ก็มาทำลิงค์ก็จบ
1.สร้างโฟลเดรอ์ไว้เพื่อทำ mount mkdir -p /var/www/patient
2.ทำการ mount mount.cifs //192.168.x.x/patient /var/www/patient มันจะถามรหัสผ่าน root ก็กรอกแล้ว enter หลังจาก enter อาจจะใช้เวลานานขึ้นอยู่กับ ข้อมูลของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับ
3.ทำการ link ln -sfv /var/www/patient /var/www/html/coop/web/images/pics

linux mount syslink

เรียกใช้งานเหมือน copy folder นั้นมาวางเลยแหละ 6666+

View: 0