วิธีการ MAP Share file เพื่อใช้งานบนเว็บไซต์

เนื่องจากมีระบบ web app ที่พัฒนามาเนี่ย ต้องใช้รูปที่ได้ทำการแชร์โฟลเดอร์ ซึ่งเป็นแชร์ไฟล์ที่ใช้งานในระบบอื่นๆ ที่พัฒนาด้วย win app ก่อนแล้ว ปัญหาจึงตกลงว่าเป็นผู้ที่พัฒนาทีหลังอย่างเรา ที่ต้องเอารูปมาใช้งานให้ได้ เห้อๆ

Read More