DELPHI JSON CALL Q4U

หลายวันมานี้ ได้ช่วยพี่ๆโปรแกรมเมอร์ เขียน vb6 call api ไป Q4U ทำ demo ของ vb6 เสร็จ เลยลองทำของ delphi บ้าง ไปเริ่มกัน

Read More