วิธีแก้ไข node knex วันที่ไม่ตรงกับ Database

การใช้ Node JS + KNEX มาทำ API มีปัญหาคือวันที่ ถ้าคนที่ไม่รู็จะต้องมา +/- มันตลอดเพื่อให้ตรง
โดยใน KNEX ก็สามารถคอนฟิก ชนิดของข้อมูลใน Database ได้โดย ใส่
typeCast ตามคำสั่งด้านล่างนี้ได้เลยครับ

var knex = require(‘knex’)({
client: ‘mysql’,
connection: {

typeCast: function (field, next) {
if (field.type == ‘DATETIME’) {
return moment(field.string()).format(‘YYYY-MM-DD HH:mm:ss’);
}
if (field.type == ‘DATE’) {
return moment(field.string()).format(‘YYYY-MM-DD’);
}
return next();
}
}
});

View: 0